Adresa: DN 1, Km. 32, com. Ciolpani, jud. Ilfov - Tel: 021.2677014 - pentru e-mail & contact faceți click AICI!

 

 
Filtru
 • - ANUNȚ - Încadrare directă - muncitor calificat IV-I(electrician auto)

       În condițiile Legii nr.53/2003 - Codul muncii (republicată), ale art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017. ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, toate cu modificările și completările ulterioare, Centru Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență Ciolpani, cu sediul in Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează concurs în vederea încadrării directe (sursă externă) a unui post vacant de personal contractual - muncitor calificat IV-I(electrician auto), poziția 58, din cadrul compartimentului Tehnic - Echipa de Revizii și reparații auto - Biroul Logistic.

 • - ANUNȚ - TCO - Ofiţer specialist I (formator) catedra Management

       Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare cu trecerea maiștrilor militari/subofițeri în corpul ofițerilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, a postului de execuție vacant de Ofițer specialist I (formator) din cadrul Catedrei Management, poziția 12 din statul de organizare al unității.

  UPDATE!

  Atenție!!! Ca urmare a unei erori de scanare, anuntul a fost actualizat și corectat.

  Vă rugăm ca toți cei care ați descărcat anunuțul pana în ora 20:00 (27.06.2022), să îl redescărcați actualizat.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - SGP - Formațiunea pază

        În conformitate cu prevederile Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, Ordinul nr. 321 din 12.10.2007 pentru aplicarea, în unitățile M.A.I., a unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind Statutul soldaților și gradaților profesioniști, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 plivind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., toate cu modificările și  completările ulterioare și Ordinului inspectorului general al I.G.S.U. nr. 699/I.G. din 09.16.2022, pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de soldați și gradați profesioniști, Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență cu sediul în comuna Ciolpani, DN , km32, judelul Ilfov, organizează concurs pentru recrutarea și selecția, din rândul personalului civil care nu are calitatea de cadru militar/polilist în activitate/rezervă, în vederea angajării în corpul soldaților și gradaților profesioniști în scopul ocupării a 3(trei) posturi vacante de soldat profesionitst(pistolar) prevăzute în cadrul Formațiunii de Pază a unității.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Subofițer tehnic principal - CTI

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează concurs în vederea ocupării a 2 posturi de execuţie vacante de subofițer tehnic principal din cadrul Biroului Logistic - Comunicații și Tehnologia Informației, pozițiile 85 și 86 din statul de organizare, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Subofițer magaziner - Birou Logistic

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant de subofițer magaziner din cadrul Biroului Logistic - Administrativ, poziția 66 din statul de organizare, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Subofițer secretariat principal - DS-Bacău

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant de subofițer secretariat principal din cadrul Compartimentul Secretariat și Documente Clasificate, poziția 7 din statul de organizare, al Centrului Zonal de Pregătire de Protecție Civilă Bacău, centru subordonat Centrului Național de Perfecționare a Pregătirii în Managementul Situațiilor de Urgență Ciolpani, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Subofițer tehnic principal - Birou Învățământ

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant de subofițer tehnic principal din cadrul Învătământ - Biroul Metodică și Planificare Învățământ, poziția 22 din statul de organizare, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Subofițer administrativ principal - Birou Logistic

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant de subofițer administrativ principal din cadrul Biroului Logistic - Tehnic, poziția 54 din statul de organizare, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Subofițer tehnic principal - Birou Logistic

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant de subofițer tehnic principal din cadrul Biroului Logistic - Tehnic, poziția 55 din statul de organizare, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Ofiţer I din cadrul RU-SSM

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant de Ofiţer I din cadrul Compartimentului Resurse Umane - Prevenirea Riscurilor Profesionale și Protecția Lucrătorilor, poziția 95 din statul de organizare, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Ofiţer I din cadrul SS

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant de Ofiţer I din cadrul Statului Major - Structura de Securitate, poziția 25 din statul de organizare, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Ofiţer I din cadrul BMPI

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant de Ofiţer I din cadrul Învățământ - Biroul Metodică și Planificare Învățământ - poziția 19 din statul de organizare, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Ofiţer I din cadrul CZ Cluj-Napoca

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează concurs în vederea ocupării a unui post de execuţie vacant de Ofiţer  I din cadrul - Centrului Zonal de Pregătire Protecţie Civilă Cluj-Napoca, Învățământ - poziția 3 din statul de organizare al Centrului Zonal, centru subordonat Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Ofiţer I din cadrul CZ Bacău

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de Ofiţer  I din cadrul Centrului Zonal de Pregătire Protecţie Civilă Bacău - poziția 4 din statul de organizare al Centrului Zonal, centru subordonat Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Subofiţer conducător auto

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare și a Adresei I.G.S.U. nr. 94907 din 14.06.2022, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează examen/concurs, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante aferent funcţiilor de conducători auto (autospeciale), 2 posturi, funcţii prevăzute la pozițiile 61 și 62 din statul de organizare, la Biroul Logistic - Compartiment Tehnic - Grupa Transport.

 • - ANUNȚ- Recrutare internă - Șef Catedră Specialitate -2022

       Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare, postul de Şef catedră(instructor militar specialist IV) - Catedra Pregătire de Specialitate, prevăzut la poziția 4 din statul de organizare.

 • - ANUNȚ- Recrutare internă - Șef Catedră Specialitate -2022

       Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare, postul de Şef catedră(instructor militar specialist IV) - Catedra Pregătire de Specialitate, prevăzut la poziția 4 din statul de organizare.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - SGP - Formațiunea pază

        În conformitate cu prevederile Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, Ordinul nr. 321 din 12.10.2007 pentru aplicarea, în unitățile M.A.I., a unor dispoziții din Legea nr. 384/2006 privind Statutul soldaților și gradaților profesioniști, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 plivind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., toate cu modificările și  completările ulterioare și Ordinului inspectorului general al I.G.S.U. nr. 2482/I.G. din 18.11.2021, completat cu Ordinul inspectorului generul al I.G.S.U. nr. 2506/I.G. din 19.11.2021 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de soldați și gradați profesioniști, completat prin Ordinul inspectorului general al LG.S.U. nr. 142512 din 19.11.2021, Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență cu sediul în comuna Ciolpani, DN , km32, judelul Ilfov, organizează concurs pentru recrutarea și selecția, din rândul personalului civil care nu are calitatea de cadru militar/polilist în activitate/rezervă, în vederea angajării în corpul soldaților și gradaților profesioniști în scopul ocupării a 4(patru) posturi vacante de soldat profesionitst(pistolar) prevăzute în cadrul Formațiunii de Pază a unității.

 • Comunicat testare psihologica personal contractual

       

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Subofiţer tehnic CTI

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare și a Ordinului I.G.S.U. nr. 128.028 din 20.09.2021, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează examen/concurs, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant și rechemare în activitate, din rândule persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care corespund condițiilor legale și criteriilor specifice pentru ocuparea postului vacant, aferent funcţiei subofițer tehnic principal), funcţie prevăzută la poziția 84 din statul de organizare, la Biroul Logistic - Compartimentul Comunicații și Tehnologia Informației.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Subofiţer tehnic principal BMPI

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare și a Ordinului I.G.S.U. nr. 128.028 din 20.09.2021, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează examen/concurs, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant și rechemare în activitate, din rândule persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care corespund condițiilor legale și criteriilor specifice pentru ocuparea postului vacant, aferent funcţiei de subofițer tehnic principal, funcţie prevăzută la poziția 21 din statul de organizare, la Biroul Metodică - și Planificare Învățământ - Învățământ.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Subofiţer secretariat CZPPC - Cluj

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare și a Ordinului I.G.S.U. nr. 128.028 din 20.09.2021, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează examen/concurs, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant și rechemare în activitate, din rândule persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care corespund condițiilor legale și criteriilor specifice pentru ocuparea postului vacant, aferent funcţiei de subofițer secretariat principal, funcţie prevăzută la poziția 98 din statul de organizare, la Compartimentul Secretariat și Documente Clasificate din cadrul Centrului Zonal de Prgătire Civilă Cluj-Napoca.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Subofiţer secretariat

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare și a Ordinului I.G.S.U. nr. 128.028 din 20.09.2021, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează examen/concurs, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant și rechemare în activitate, din rândule persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care corespund condițiilor legale și criteriilor specifice pentru ocuparea postului vacant, aferent funcţiei de subofițer secretariat principal, funcţie prevăzută la poziția 98 din statul de organizare, la Compartimentul Secretariat și Documente Clasificate.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Subofiţer conducător auto

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare și a Ordinului I.G.S.U. nr. 128.028 din 20.09.2021, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează examen/concurs, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea postului vacant și rechemare în activitate, din rândule persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care corespund condițiilor legale și criteriilor specifice pentru ocuparea postului vacant, aferent funcţiei de conducător auto (autospeciale), funcţie prevăzută la poziția 72 din statul de organizare, la Biroul Logistic - Compartiment Tehnic - Grupa Transport.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Personal civil - Bucătar Biroul Logistic

       În condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (republicată), ale art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din funduri publice, toate cu modificările și completările ulterioare, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează concurs în vederea ocupării încadrării directe (sursă externă) a unui post vacant de personal contractual - muncitor calificat IV-I (bucătar), poziția 80, din cadrul compartimentului Popotă - Biroul Logistic.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Personal civil - Șofer Biroul Logistic

       În condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (republicată), ale art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, ale Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din funduri publice, toate cu modificările și completările ulterioare, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează concurs în vederea ocupării încadrării directe (sursă externă) a unui post vacant de personal contractual - șofer II-I, poziția 63, din cadrul compartimentului Tehnic - Grupa transport - Biroul Logistic.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Ofiţer specialist I din cadrul Biroului Logistic - Administrativ

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant de ofiţer specialist I din cadrul Biroului Logistic - Compatrimentul Administrativ, la poziția 64 din statul de organizare, prin încadrare directă și rechemare în activitate, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

 • Concurs încadrare Ofiteri Invățământ -CNPPMSU- Iulie 2021

       Recrutare prin încadrare cu trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor în vederea încadrării a două posturi vacante de Ofiţer specialist I (formator) din cadrul Catedrei Pregătire de Specialitate, respectiv Catedrei Management, poziţiile 8 şi 15 din statul de organizare al unităţii Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani.

 • Concurs încadrare Șef birou logistic -CNPPMSU- 2021

       Recrutare prin încadrare din rândul ofiţerilor M.A.I. în vederea ocupării postului vacant de Șef birou, prevăzut la poziţia 51 din statul de organizare al unităţii Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani.

 • Graficul de desfășurare al probei "testul scris" -TCO 2021-

     

 • Rezultate testare psihologică - TCO 2021 -

    

 • Anunț testare psihologică - TCO 2021 -

      

 • Concurs încadrare Ofiter Învățământ -CZPCCLUJ- 2021

       Recrutare prin încadrare cu trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor în vederea încadrării a postului vacant de Ofiţer I  din cadrul Centrului Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj-Napoca, (subordonat Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani) poziția 3 din statul de organizare al unităţii Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani.

 • Concurs încadrare Ofiteri Invățământ -CNPPMSU- 2021

       Recrutare prin încadrare cu trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor în vederea încadrării a două posturi vacante de Ofiţer specialist I (formator) din cadrul Catedrei Pregătire de Specialitate, respectiv Catedrei Management, poziţiile 8 şi 15 din statul de organizare al unităţii Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani.

 • Concurs încadrare Ofiter Achizitii -CNPPMSU- 2021

       Recrutare prin încadrare cu trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor în vederea încadrării a unui post vacant de Ofiţer specialist I din cadrul Compartimentului Achiziţii publice, poziţia 81 din statul de organizare al unităţii Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani.

 • Anunț dată/oră test scris concursuri -TCO 2020-

       În atenția candidaților înscriși la concursurile organizate în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul maiștrilor militari și subofițerilor a următoarelor posturi vacante din cadrul C.N.P.P.M.S.U.:
  - Ofițer I - Prevenirea riscurilor profesionale și a lucrătorilor;
  - Ofițer specialist II din cadrul Compartimentului Comunicații și Tehnologia Informației.

 • Anunț dată/oră test scris concursuri -TCO 2020-

       În atenția candidaților înscriși la concursurile organizate în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul maiștrilor militari și subofițerilor a următoarelor posturi vacante din cadrul C.N.P.P.M.S.U.:
  - Ofițer I - Structura de securitate;
  - Catedra de Specialitate și Catedra de Management;
  - Ofițer principal I și Ofițer I din cadrul C.Z.P.P.C. Cluj-Napoca;
  - Ofițer I din cadrul C.Z.P.P.C. Bacău.

 • Candidaţii CNPPMSU care nu indeplinesc conditiile de participare -TCO 2020-

       Lista candidaţilor care NU îndeplinesc condiţiile de participare la concursurile organizate în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul maiştrilor militari şi subofiţerilor.

 • Rezultatele evaluării psihologice din data de 18.12.2020 -TCO-

    

 • Concurs încadrare Ofiter Invățământ -CZPBACĂU-

       Recrutare prin încadrare cu trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor în vederea încadrării a unui post vacant de Ofiţer I  din cadrul Centrului Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău, (subordonat Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani) poziţia 4 din statul de organizare al unităţii Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani.

 • Concurs încadrare Ofiteri Învățământ -CZPCCLUJ-

       Recrutare prin încadrare cu trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor în vederea încadrării a două posturi vacante de Ofiţer principal I, respectiv Ofiţer I  din cadrul Centrului Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj-Napoca, (subordonat Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani) poziţiile 2 şi 3 din statul de organizare al unităţii Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani.

 • Concurs încadrare Ofiter CTI -CNPPMSU-

       Recrutare prin încadrare cu trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor în vederea încadrării a unui post vacant de Ofiţer specialist II din cadrul Compartimentului Comunicaţii şi tehnologia informaţiei, poziţia 83 din statul de organizare al unităţii Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani.

 • Concurs încadrare Ofiter RU-SSM -CNPPMSU-

       Recrutare prin încadrare cu trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor în vederea încadrării a unui post vacant de Ofiţer I din cadrul Compartimentului Resurse Umane – Prevenirea riscurilor profesionale şi protectia lucrătorilor, poziţia 95 din statul de organizare al unităţii Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani.

 • Concurs încadrare Ofiter Structura de Securitate -CNPPMSU-

       Recrutare prin încadrare cu trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor în vederea încadrării a unui post vacant de Ofiţer I din cadrul Compartimentului Structura de securitate, poziţia 25 din statul de organizare al unităţii Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani.

 • Concurs încadrare Ofiteri Invățământ -CNPPMSU-

       Recrutare prin încadrare cu trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor în vederea încadrării a două posturi vacante de Ofiţer specialist I (formator) din cadrul Catedrei Pregătire de Specialitate, respectiv Catedrei Management, poziţiile 8 şi 15 din statul de organizare al unităţii Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani.

 • Concurs încadrare Ofiter Achizitii -CNPPMSU-

       Recrutare prin încadrare cu trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor în vederea încadrării a unui post vacant de Ofiţer specialist I din cadrul Compartimentului Achiziţii publice, poziţia 81 din statul de organizare al unităţii Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani.

 • Comunicat testare psihologică

       Comunicat testare psihologică - Şef birou – Biroul Logistic, Şef birou – Biroul Metodică şi Planificare Învăţământ şi Şef centru pregătire de protecţie civilă – Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj-Napoca.

 • - ANUNȚ - Încadrare sursă internă - Şef birou Logistic - Ciolpani

     Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de Şef birou – Biroul Logistic din cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, prevăzut la poziţia 51 din statul de organizare al unităţii.

 • - ANUNȚ - Încadrare sursă internă - Şef birou – Biroul Metodică şi Planificare Învăţământ - Ciolpani

     Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de Şef birou – Biroul Metodică şi Planificare Învăţământ din cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, prevăzut la poziţia 17 din statul de organizare al unităţii.

 • - ANUNȚ - Încadrare sursă internă - Şef centru pregătire de protecţie civilă Cluj

       Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, postul de Şef centru pregătire de protecţie civilă – Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj-Napoca (subordonat Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani), prevăzut la poziţia 1 din statul de organizare al centrului zonal.

 • - ANUNȚ- Recrutare internă - Șef Centru Craiova

       Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile  Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant Şef centru pregătire protecţie civilă la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Craiova.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă -personal contractual - muncitor calificat IV-I (bucătar)

       Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează concurs în vederea încadrării directe, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant de personal contractual - muncitor calificat IV-I (bucătar), poziţia 90, din cadrul compartimentului Popotă – Biroul Logistic, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, ale O.M.A.I. nr. 291/2011, ale procedurii PS – 001 – Direcţia Medicală – R.U. nr.4244280 din 03.10.2013 şi având în vedere Memorandumul cu tema Aprobarea debocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat cu nr. 20963din 30.10.2017.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Ofiţer I din cadrul CZ Cluj-Napoca

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de ofiţer  I din cadrul Centrului Zonal de Pregătire Protecţie Civilă Cluj-Napoca (subordonat Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani), funcţie prevăzută cu grad de maior, la poziția 3 din statul de organizare al Centrului Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj-Napoca, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Subofiţer conducător auto

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de conducător auto (autospeciale) din cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, funcţie prevăzută cu grad de plutonier adjutant şef, la poziția 72 din statul de organizare al Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

 • - ANUNȚ - Încadrare directă - Subofiţer magaziner

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de subofiţer magaziner din cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, funcţie prevăzută cu grad de plutonier adjutant şef, la poziția 77 din statul de organizare al Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, prin încadrare directă, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

 • - ANUNȚ- Recrutare internă - Șef Catedră Specialitate -

       Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant Şef catedră la Catedra Pregătire de Specialitate.

 • - ANUNȚ- Recrutare internă - Șef Catedră Management -

       Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant Şef catedră la Catedra Management.

 • - ANUNȚ- Recrutare internă - Șef Catedră Specialitate -

       Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant Şef catedră la Catedra Pregătire de Specialitate.

 • - ANUNȚ- Recrutare internă - Șef Catedră Management -

       Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant Şef catedră la Catedra Management.

 • - ANUNȚ- Recrutare internă - Șef Catedră Management -

       Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant Şef catedră la Catedra Management.

 • - ANUNȚ- Recrutare internă - Șef Centru Bacău

       Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, Km.32, jud. Ilfov scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor din unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile  Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, postul vacant Şef centru pregătire protecţie civilă la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău.

 • Comunicat testare psihologică

          Comunicat testare psihologică privind concursul în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul maiştrilor militari şi subofiţerilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, prin trecerea în corpul ofiţerilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, a unui post vacant de ofiţer I – Prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor.

 • Concurs trecere din corpul sub. în cel al Of. - I - SSM

           Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul maiştrilor militari şi subofiţerilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, prin trecerea în corpul ofiţerilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, a unui post vacant de ofiţer I – Prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor.

 • Concurs trecere din corpul sub. în cel al Of. - I - SSM (Anulat)

           Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul maiştrilor militari şi subofiţerilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, prin trecerea în corpul ofiţerilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului M.A.I. nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, a unui post vacant de ofiţer I – Prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor.

 • Rezultate 30.11.2016 - ofiter I logistic -

       Rezultatele FINALE obținute la proba scrisă din data de 30.12.2016 pentru postul cu încadrare directă de Ofițer Specialist I din cadrul biroului logistic al CNPPMSU.

 • Anunţ selecţie ofițer principal I birou logistic

       Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, organizează concurs în vederea ocupării, prin încadrare directă a unui post de ofiţer specialist I, prevăzut în cadrul Biroului Logistic - Administrativ, concurs ce va avea loc în data de 30.12.2016.

 • Anunţ selecţie subofițer tehnic principal birou logistic

       Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii în Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, organizează concurs în vederea ocupării, prin încadrare directă a unui post de subofiţer tehnic principal, prevăzut în cadrul Biroului Logistic, concurs ce va avea loc în data de 30.12.2016.

 • Rezultate 28.11.2016

       Tabel nominal cu rezultatele obţinute de  candidaţi la concursul organizat în vederea încadrării prin recrutare din sursă externă a unui post vacant de ofiţer specialist I (Tehnic).

 • Anunţ concurs/examen ofiţer Specialist

 • Anunţ selecţie subofițer tehnic principal - testare psihologică -

 • Anunţ selecţie ofiţer SSM

 • Anunţ selecţie subofițer tehnic principal

 • Anunţ concurs/examen ofiţer Administrativ

 • Anunţ examen promovare în grade personal contractual

 • Situația privind posturile vacante

 • Rechemare in activitate

 • In atentia candidatilor

 • Anunt concurs juridic

     Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, organizeaza concurs de ocupare a postului de jurist. Detalii AICI!

  TESTARE PSIHOLOGICA - În atenţia candidaţilor a postului vacant de ofiţer specialist I - consilier juridic.
  Detalii AICI!

 • Anunt concurs juridic

     Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, organizeaza concurs de ocupare a postului de jurist. Detalii in attachamentele de mai jos.

 • Anunţ rectrutare din sursă internă post Of. Spec. Administrativ 2015

  Anunţ rectrutare din sursă internă post Of. Spec. Administrativ

  În conformitate cu prevederile art.74-78 din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.A.I, nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MA.I. cu modificarile si completarile ulterioare, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, cu sediul în comuna Ciolpani, DNl, Km. 32, organizează selecţie în vederea ocupării, prin recrutare din sursa internă din rândul personalului poliţienesc şi militar de la nivelul celorlalte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, a funcţiei aferente postului de Ofiţer specialist I  din cadrul  compartimentului Administrativ.

   

  I. Pentru a participa la selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  -   să aibă gradul militar de cel puţin sublocotenent, ori gradul profesional de cel puţin subinspector de poliţie;

  -   să fie cadre militare în activitate/politişti în unităţi/structuri ale Ministerului Afacerilor Interne;

  - să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare, care să nu fi fost radiată, în condiţiile legislaţiei în vigoare, (candidaţii vor prezenta adeverinţe eliberate de către unităţile în care sunt încadraţi din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile prevăzute);

  - să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ori în condiţiile art. 65 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care constatarea cazului prevăzut mai sus are loc după numirea în funcţie a cadrului militar/poliţistului, acesta va fi eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie/suspendat din funcţie, în condiţiile legii;

  - să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată sau să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea atribuţiilor funcţionale, în situaţia în care constatarea cazului prevăzut mai sus are loc după numirea în funcţie a cadrului militar/poliţistului, acesta va fi eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie/suspendat din funcţie în condiţiile legii;

  - să nu fie în curs de cercetare prealabilă şi / sau să nu fie trimişi în faţa Consiliului de disciplină;

  - să nu se afle în perioada de tutela profesională;

  - să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;

  În situaţia în care se constată după numirea în funcţie a ofiţerului care a fost selecţionat de către comisia de ocupare a postului vacant că acesta este urmărit penal pentru săvârşirea de infracţiuni sau este pus la dispoziţie în condiţiile art. 98 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare sau art.65 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, acesta va fi eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie.

   II.   1. Principalele sarcini ale postului:

  Organizează, coordonează, execută, conduce, îndrumă şi controlează activităţile, măsurile şi acţiunile în vederea îndeplinirii misiunilor specifice pentru CNPPMSU pe linie administrativă (echiparea si hranirea efectivelor, patrimoniu imobiliar)

    2. Pregătire de bază:

              Studii universitare de licenţă în : „Inginerie civilă”; „Ingineria instalaţiilor”;  „Inginerie geodezică”; „Ingineria produselor alimentare”; „Zootehnie”; „Inginerie mecanică”; „Administrarea afacerilor”;„Economie”; „Management”; „Marketing”; „Conducere logistică”; „Management economico-financiar.

               3. Vechime în muncă/ din care în M.A.I.:  3ani / 2 ani

  III. Rapoartele de înscriere la selecţie ( adresate comandantului CNPPMSU avizate favorabil de inspectorul şef / comandantul unităţii din care provin candidaţii), CV-ul şi  alte documente doveditoare ale îndeplinirii cerinţelor de participare la selecţie vor fi depuse personal de către candidaţi la secretariatul unităţii, până la data de 23.01.2015, (data inregistrarii).

  La selecţie pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

  Depunerea documentelor solicitate este în sarcina candidaţilor. Nedepunerea oricăruia dintre documentele menţionate duce implicit la neadmiterea participării la selecţie.

              IV.  Date privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei în vederea ocuparii postului vacant

  In cazul in care vor exista mai multi  candidati,  selectia va consta in sustinerrea unui interviu de departajare, pe baza tematicii si a bibliografiei de mai jos si se va desfasura la sediul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, in data de 29.01.2015, incepand cu orele 10.00.

  Pentru situaţiile în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat „admis" candidatul care are cea mai  mare vechime în specialitatea postului vacant.

  În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceaşi vechime în specialitatea postului vacant, este declarat „admis" candidatul care are cea mai  mare vechime în studiile necesare postului vacant.

  Alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii de recrutare şi selecţie vor fi făcute publice prin afişare la sediul unităţii din comuna Ciolpani, D.N.I - Km.32, judetul Ilfov şi postate pe site-ul www.cnppmsu.ro.

  Date de contact: Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, comuna Ciolpani, judeţul Ilfov, D.N.I - Km 32, Compartimentul Resurse Umane, tel.: 021-267 70 14 - interior 21021, fax: 021- 267 70 75.

  TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

  pentru ocuparea postului de Ofiţer specialist I - Compartimentul Administrativ

  BIBLIOGRAFIE

             1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare;

  2. HG 1301/2006 privind stabilirea uniformei si a insemnelor distinctive pentru personalul IGSU si din unitatile subordonate acestuia, cu modificarile si completerile ulterioare;

  3. OMIRA nr.262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea si portul uniformelor militare, precum si a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

  4. OMIRA nr.503/2008 privind asigurarea structurilor si efectivelor cu materiale de resortul echipamentului, de intretinere si alte materiale specifice, cu completarile si modificarile ulterioare;

  5. OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

             6. ORDIN nr. 231 din 25 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului in unitatile MAI;

            7. IMI nr.1078/2000 privind pierderile determinate de perisabilitati, precum si a celor din rebuturi, la bunurile materiale din MAI;

  8. IMI 1031/1999 privind organizarea si conducerea evidentei contabile cantitativ-valorice a bunurilor materiale in unitatile MAI;

  9. OMFP 3512/2008 privind documentele financiare;

  10.Instructiuni 114/2013 privind raspunderea materiala a personalului pentru pagubele produse MAI;

  11. ORDIN nr. 243 din 28 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate in administrarea MAI;

           12. Instrucţiuni nr. 549 din 18 iulie 2008 privind organizarea cadastrului pentru structurile din MAI ;

           13. ORDIN nr. 597 din 1 septembrie 2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele MAI;

  14. ORDIN nr. 633 din 10 octombrie 2008 privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfăşurării activităţilor în spaţiile aflate în administrarea MAI;

  15. INSTRUCŢIUNI nr. 167 din 30 iulie 2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile MAI.

   TEMATICA

  1. Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare conform Legii nr. 80 din 11 iulie 1995;
  2. Stabilirea si acordarea drepturilor de echipare (Anexa 2 din OMAI 262/2006, cap.II);
  3. Distribuirea rechizitelor, materialelor de intretinere, reparatii si igiena (MO nr.534/15.07.2008 – Anexa 2);
  4. Organizarea inventarierii bunurilor materiale (OMAI 231/2012);
  5. Executarea inventarierii patrimoniului (OMAI 231/2012);
  6. Stabilirea rezultatelor inventarierii (OMAI 231/2012);
  7. Acte ce se intocmsc si organele competente a aproba darea la scadere a pierderilor determinate de perisabilitati (IMI nr.1078/2000 – Cap.III);
  8. Raspunderea materiala (Instructiuni 114/2013 – Cap.II);
  9. Cai de atac (Instructiuni 114/2013 – Cap.IV);
  10. Componenţa cadastrului (Instrucţiuni nr. 549 din 18 iulie 2008 – Cap.II);
  11. Întocmirea documentaţiilor de cadastru (Instrucţiuni nr. 549 din 18 iulie 2008 – Cap.III)
  12. Spatii disponibile (OMAI 243/2011 – Cap.IV)
  13. Metodologia privind stabilirea normelor de consum şi a stocurilor normate de combustibil pentru structurile MAI (OMAI 633/2008 – Cap II);
  14.  Norme de consum combustibili pentru preparat hrană ( OMAI 633/2008 - Anexa 4)
  15. Disponibilizarea bunurilor (Instructiuni nr. 167/2009 – Cap.II) ;
  16. Scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe (Instrucţiuni nr. 167/2009 – Cap.III) ;
  17. Valorificarea bunurilor, altele decât clădiri şi terenuri (Instrucţiuni nr. 167/2009 – Cap.IV) ;
  18. Contabilitatea mijloacelor fixe si a terenurilor (IMI 1031/1999 Cap.II-Sectiunea I) ;
  19. Contabilitatea obiectelor de inventar (IMI 1031/1999 Cap.II-Sectiunea II) ;
  20. Contabilitatea bunurilor materiale altele decat  mijloacele fixe (IMI 1031/1999 Cap.II-Sectiunea III) ;
  21. Organizarea evidentei tehnic-operative a bunurilor materiale (IMI 1031/1999 Cap.III)

               NOTĂ:Tematica şi bibliografia se studiază cu modificările şi completările ulterioare;

 • Anunţ selecţii subofiter pază 2015

  ANUNŢ-SELECŢII-SUBOFITER-PAZĂ-2015

     În conformitate cu prevederile art. 74 - 78 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;

     Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, cu sediul comuna Ciolpani, D.N. 1 – Km. 32, organizează selecţie în vederea ocupării, prin recrutare din sursă internă, din rândul personalului unităţilor şi structurilor militare şi de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, a 5 (cinci) funcţii aferente postului de Subofiţer pază din cadrul Formaţiunii de pază.

  Principalele sarcini ale postului sunt următoarele :

  • execută activităţi specifice serviciului de gardă;
  • este militarul aflat în postul de santinelă sau patrulă, care execută misiuni conform consemnului general şi al consemnului particular specific.

  Cerinţele specifice ale postului sunt:

  • gradul militar necesar ocupantului postului: minim sergent major – maxim plutonier adjutant;
  • studii medii, cu diplomă de bacalaureat;
  • lucru în ture 24 h cu 72 h.

  Pentru a participa la selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

  • să fie subofiţeri încadraţi în unităţile şi structurile militare şi de poliţie ale M.A.I.;
  • să îndeplinească cerinţele specifice ale postului, menţionate mai sus;
  • să nu fie puşi la dispoziţie sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare ori în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

     În cazul în care vor exista mai mulţi candidaţi, decât locuri, selecţia va consta în susţinerea unui interviu de departajare, pe baza tematicii şi bibliografiei de mai jos, şi se va desfăşura la sediul Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă în data de 26.03.2015, începând cu orele 10.00.

     Rapoartele de înscriere la concurs (adresate comandantului Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani, semnate personal de către candidaţi şi avizate, după caz, de comandantul/şeful unităţii de provenienţă), CV-ul şi alte documente doveditoare ale îndeplinirii cerinţelor de participare vor fi depuse personal de către candidaţi  la sediul centrului naţional până la data de 20.03.2015 (data înregistrării).

  Date de contact: Compartimentul Resurse Umane, tel. : 021 - 267 70 14,  interior 21061.

  La selecţie pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

     Alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea selecţiei vor fi făcute publice prin afişare la sediul Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă şi pe site-ul unităţii.

  TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

  TEMATICA

  1. Constituţia   României:   drepturile,   libertăţile   şi   îndatoririle   fundamentale   ale cetăţenilor români.
  2. Regimul armelor de foc: uzul de armă; somaţii şi identificări; clasificarea armelor.
  3. Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare.
  4. Relaţiile dintre militari; ţinuta militarilor; sănătatea militarilor; învoiri, permisii, concedii; rapoarte personale.
  5. Formaţiunile de adunare şi de deplasare ale subunităţii; instrucţia de front cu arma.
  6. Destinaţia şi proprietăţile de luptă ale pistolului mitralieră; montare, demontare întreţinere şi păstrare cal. 7,62 mm, model 1963.

  BIBLIOGRAFIA:

  Constituţia României;

  Legea nr. 17 din 2 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor (actualizată);

  Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, modificată cu Legea nr. 117/2011(republicată);

  Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare (actualizată);

  Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 485 din 19 mai 2008 privind aprobarea Regulamentului general pentru trageri al Ministerului Administraţiei şi Internelor;

  Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.S.92 din 17 septembrie 2008 pentru aprobarea „R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate";

  Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.S.28 din 11 martie 2009 pentru aprobarea „R.G.-5, Regulamentul instrucţiei de front";

  Instrucţiuni pentru cunoaşterea, întrebuinţarea şi întreţinerea pistolului – mitralieră cal. 7,62 mm, model 1963.

   

NEWSLETTERS


     
     
        
Copyright © 2009 - 2023. Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă. All rights reserved.

În vederea îmbunătățirii navigării și a colectării anonime de statistici pentru perfecționare, acest website transmite cookies în calculatorul dvs. Detalii AICI!.

Acceptati cookie de pe acest site?