Adresa: DN 1, Km. 32, com. Ciolpani, jud. Ilfov - Tel: 021.2677014 - pentru e-mail & contact faceți click AICI!

 

 

Sfantul Mare Mucenic Mina

Viata si patimirea Sfantului Mare Mucenic MinaA trăit în vremea împăraţilor romani Diocleţian şi Maximilian, împăraţi păgâni care au dat poruncă să fie chinuiţi şi omorâţi toţi creştinii ce nu se vor închina idolilor.
Sfântul Mucenic Mina, egiptean de neam, creştin şi cu slujba de ostaş, nevoind să aducă jertfe idolilor şi-a lăsat ostăşia şi s-a retras în munte, curăţându-şi sufletul cu post şi rugăciuni, slujind ziua şi noaptea adevăratului DUMNEZEU.
Aprinzându-se de râvnă după DUMNEZEU, lăsând munţii şi pustietatea, a venit în Cetatea Contuanului, unde s-a făcut un mare praznic idolesc şi a mărturisit învăţătura creştină, zicând „eu sunt robul lui IISUS HRISTOS, Care împărăţeşte în cer şi pe pământ”.
Pentru credinţa în Unul Dumnezeu a fost închis, chinuit şi tăiat cu sabia, iar trupul i-a fost ars în foc înaintea tuturor. După ce s-a stins focul, creştinii au luat părţi din moaştele sfântului care rămăseseră din foc, învelindu-le în pânză curată, iar după puţină vreme le-au dus în patria lui, aşezându-le la loc de cinste, zidind o biserică în numele lui, unde au avut loc mereu minuni şi tămăduiri.
Sărbătorim pe sfântul MARE MUCENIC MINA, ostaşul cel viteaz al lui HRISTOS, podoaba Bisericii Ortodoxe, pururea rugător fierbinte înaintea Preasfintei Treimi.
Alăturându-se celorlalte Biserici ce poartă hramul Sfântului MINA, Biserica noastră îl roagă pe MARELE  MUCENIC  MINA  să fie călăuză, ajutor, model de jertfă şi rugător înaintea lui DUMNEZEU pentru mântuirea sufletelor noastre.
                                   Amin !
Minunile Sfantului Mare Mucenic MinaDupă moartea păgânilor şi urâtorilor de Dumnezeu împăraţi ai Romei, împărăţind drept-credinciosul împărat Constantin cel Mare, atunci oarecare iubitori de Hristos din cetatea  Alexandriei, căutând moaştele Sfântului şi slăvitului Mucenic al lui Hristos Mina, au zidit o biserică în numele lui. În aceeaşi vreme un negustor bine credincios din pământul Isaurei, venind în Alexandria după neguţătorie, a auzit de minunile şi de tămăduirile cele multe ce se aflau în biserica Sfântului Mina şi a zis întru sine: „Mă voi duce dar şi eu şi mă voi închina cinstitelor moaşte ale SFÂNTULUI MUCENIC şi voi aduce un dar în biserica lui, ca Dumnezeu să-mi fie milostiv, prin rugăciunile răbdătorului Său de chinuri”
   Deci, sculându-se, a plecat luând cu sine o pungă plină cu galbeni. Şi venind la un iezer format la revărsarea mării, a aflat o trecătoare şi a venit la locul ce se zice Locsonita. Acolo, ieşind la ţărm, îşi căuta loc unde să se odihnească. Aflând o casă a zis gazdei: „Prietene, fie-ţi milă şi mă primeşte în casa ta”, iar cel cu casa a zis: „Intră frate şi rămâi aici până se face ziuă”.
   Deci, intrând oaspetele în casă, s-a culcat şi a adormit. Cel cu casa văzând la oaspete punga cu galbeni, a venit spre dânsa şi îndemnat fiind de diavolul, a gândit să-l ucidă pe oaspetele său şi să-i ia aurul. El s-a sculat la miezul nopţii şi l-a sugrumat cu mâinile; apoi tăindu-l bucăţi a pus acestea într-un coş şi a mers să-l îngroape pe cel ucis.
   Aşa cugetând acela, s-a arătat Mucenicului lui Hristos, Mina, şezând pe cal şi intrând pe uşă în casa ucigaşului l-a întrebat despre oaspetele cel ucis. Ucigaşul a zis către dânsul: „Nu ştiu ce spui stăpâne, n-a fost nimeni la mine”. Iar sfântul coborând de pe cal a intrat în casă şi a aflat coşul unde se aflau rămăşiţele oaspetelui său. Atunci a zis sfântul către ucigaş: „Ce este aceasta?”
   El, înfricoşându-se, s-a aruncat la picioarele sfântului. Sfântul alcătuind bucăţile celui tăiat şi rugându-se, a înviat pe cel mort.

Biserica Sfantul Mare Mucenic MinaISTORICUL BISERICII SFÂNTULUI MARE MUCENIC MINA

Biserica Sfântul Mare Mucenic Mina se află în incinta Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani pe DN 1, km 32.
La anul 2000 de la Naşterea lui Hristos ziua douăzeci şi două a lunii august s-a sfinţit crucea şi locul zidirii de către Prea Sfinţia Sa Episcop Teodosie Snagoveanul împreună cu un sobor de preoţi, în prezenţa cadrelor, civililor şi militarilor unităţii militare 0490 Ciolpani.
În perioada 01.10.2000 – 01.11.2003   s-au desfăşurat lucrările de construcţie a bisericii de către meşterul bucovinean Ciornei Petru şi echipa sa. Biserica este construită în stil bucovinean, având trei turle şi este realizată în întregime din lemn cu acoperişul din şindrilă.
În ziua de 09.11.2003 s-a purces la sfinţirea sfântului locaş de închinăciune cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Mina” şi „Naşterea Maicii Domnului”, în zilele de arhipăstorire a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Slujba de târnosire a sfântului locaş s-a  oficiat de Prea Sfinţitul Episcop Vicenţiu Ploieşteanul, Vicar Patriarhal şi Prea Cucernicia Sa Tiberiu Tălmaciu, preot al Şcolii de Aplicaţie pentru Protecţia Civilă împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. Între anii 2009-2010 s-a înfrumuseţat biserica prin realizarea picturii în stil neobizantin iar în 2011 s-a montat o nouă catapeteasmă.
Zidirea bisericii a fost cu putinţă mulţumită dragostei neobosite  de cele sfinte a cadrelor, civililor , militarilor unităţilor 0490 şi 0629 Ciolpani şi  bunilor creştini din Protecţia Civilă.
În prezent biserica este deschisă tuturor creştinilor care  doresc să participe la sfintele slujbe.

 

 

Programul de desfăşurare
al  sfintelor slujbe

Miercuri

- Acatistul Sfântului Mina
- Sfinţirea apei
- Taina Mărturisirii

Vineri

- Paraclisul Maicii Domnului
- Sfinţirea apei
- Taina Mărturisirii

Duminică

 - Utrenia
- Sfânta Liturghie

Parintele

PREOT SLUJITOR
LAURENŢIU NICULESCU
Tel. 0741052406

ADRESA DN1, KM 32, CIOLPANI,  JUD. ILFOV

NEWSLETTERS


     
     
        
Copyright © 2009 - 2024. Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă. All rights reserved.

În vederea îmbunătățirii navigării și a colectării anonime de statistici pentru perfecționare, acest website transmite cookies în calculatorul dvs. Detalii AICI!.

Acceptati cookie de pe acest site?